Kerkdienst

Zondag 19 maart 2023

Voorganger: ds. Hans Marseille

Aanvang 10.00 uur

Liturgie

Welkom
Lied 868 Lof zij de Heer  couplet 1 , 2

Bemoedigingswoorden
Lied 601 Licht dat ons aanstoot couplet 1 en 2

Gebed
Lied 274
Wij komen hier tere van uw naam

Bijbellezing
Lied 1008 Rechter in het licht verheven

Bijbellezing
c  o  l  l  e  c  t  e

Lied 695 Heer raak mij aan met uw adem
Overdenking, Orgelspel

Voorbeden
Lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde  couplet 1, 2, 5

Zegenbede

Slotwoord en Groet van voorzitter Jaap Zuidewind