Activiteiten

Bij onze gemeente kunt u allerlei dingen doen:

  • zusterkringen
  • broederkringen
  • Rembrandtkring
  • Doperszaaigoed
  • Studio
  • Bijbelleesuur