Zusterkring

op 5 maart 2024 door Riny Wielinga.

Er waren heden 8 dames plus Hans aanwezig. Hij deelde een groen en nog een rood kaartje uit.

Groen betekende “ja” en rood “nee”. Het onderwerp was vandaag: AUTISME.

Hij wilde van ons de antwoorden op zijn vragen horen.

1. Autisten hebben veel te verwerken, omdat ze de prikkel van buiten niet filteren.

2. er zijn verschillende soorten autisme.

3. met alcohol komt de wereld minder hard binnen ook bij autisten?

4. moeten ze dit bij een kennismaking aangeven, dat ze autistisch zijn?

5. Is het erfelijk?

6. Autisten sluiten zich van de buitenwereld af om zichzelf te beschermen?

7.  Zoeken autisten rust en regelmaat?

8. Ze kunnen niet tegen onverwacht veranderen?

9. Ze hebben totaal geen empathie.

10. Bij een autist volgt de lichaamstaal niet de innerlijke gevoelens.

enz. wel 20 vragen.

Daarna kregen we een kopje thee met een traktatie van Christien. Een heerlijk paaseitje

en bij de koffie was er eigen gebakken koek. Heerlijk.

Als je erg oud wordt kun je tekenen krijgen van authisme, want je gaat jezelf wel eens

Controleren en dit klopt. 

Nu hadden we nog de tweede helft voor te lezen van het luisterboek: Le petit Lumière,

het lichtje van het huis in de verte, waar een kind van 6 jaar helemaal alleen woonde en alles zelf deed. Nu is de man, die dat iedere avond zag binnengelaten door een zeer oude man, die vertelde van het kleine jongetje zijn levensverhaal en hij eindigde bij het heden. Toen was hij bij het eind van zijn leven. De platen waren alleen om de spanning erin te houden. Maar de voorlezer kreeg een kleine hint in het Frans of in een andere taal.

Mijn fantasie was, dat je alleen maar platen had en in alle landen van de wereld kon begrijpen, maar er was een klein zinnetje, die de voorlezer alleen zag en dit maal in het Frans, want daar had Hans het boek gekocht. Het was een “open“ eind. De tekenaar had er prachtige platen bij gemaakt.

Hier kun je kinderen heel rustig en stil door krijgen. Het was weer laat geworden en we wensten elkaar wel thuis en tot de volgende keer.

Zusterkring 28 februari 2024

Er waren een aantal afwezigen, maar we zaten met een mooi gevulde kring in het zaaltje.

Na een gedicht, de mededelingen, notulen, een lied was het pauze. Geke trakteerde op elfstedenkoek vanwege een huwelijksjubileum.

Na de pauze verzorgde onze voorganger, ds. Hans Marseille, het programma bedacht door Jelien van Dopersduin. Thema; het is de tijd van … We kregen allemaal een kaart met acht gekleurde cirkels waarin een woord stond: schoonmaken, creëren, bloeien, siësta, geven, mijmeren, luisteren en sprankelen.

Welke persoon vonden we dat bij elk van de woorden paste. Welke cirkel sprak onszelf het meeste aan. Voor elke cirkel was weer een vervolgblad met uitleg. In groepjes van 2 zusters met dezelfde gekozen cirkel bespraken we dit nieuwe blad. Daarna nog een nagesprek met zijn allen. Er is heel wat af gepraat / verteld deze middag. Een erg leuk thema bleek wel. Hans werd bedankt met een attentie.