Privacy

PRIVACYSTATEMENT VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE TEXEL

Het privacy beleid verwoord in dit statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Doopsgezinde Gemeente Texel gevestigd te Den Burg (verder te noemen ‘de Gemeente’) gebruikt en verwerkt van haar leden, vrienden, belangstellenden, huurders, medewerkers en andere relaties, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden op 25 mei 2018.

Wie lid, vriend of belangstellende wordt van de Gemeente, of om een andere reden persoonsgegevens aan de Gemeente verstrekt, geeft daardoor toestemming om die persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te gebruiken en verwerken. Wij adviseren iedere belanghebbende om dit Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens is:
de Kerkenraad van de Gemeente. De Gemeente is bereikbaar via het email-adres:  info@dgtexel.doopsgezind.nl en via telefoonnummer 0222-312360 (secretaris van de kerkenraad)

2. Welke gegevens verwerkt de Gemeente en voor welk doel

2.1  In het kader van het lidmaatschap, vriendschap of belangstelling voor activiteiten van de Gemeente kunnen de volgende persoonsgegevens worden gebruikt en verwerkt:

(a) voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum

(b) adresgegevens

(c) telefoonnummer(s), e-mail adres

 (d) doopdatum

 (e) belijdenisdatum

 (f) soort lidmaatschap

 (g) attestatie (s) (datum, komend of gaand) 

 (h) huwelijksdatum

 (i) overlijdensdatum

 (j) eventueel bankrekeningnummer

 (k) eventueel bsn-nummer

 (l) eventueel portretfoto

 De “eventueel” te verwerken gegevens worden alleen gebruikt en verwerkt als de             belanghebbende ze met dat doel aan de Gemeente heeft verstrekt.