Wie wat waar

Kerkgebouw

Kogerstraat 18, 1791 ES  Den Burg

*

Tel. 0222 – 320727 ( de telefoon wordt alleen opgenomen als er activiteiten in de kerk zijn of voor en na de dienst)

*

 Postadres Doopsgezinde Gemeente Texel: Kogerstraat 69, 1791 ER  Den Burg

Bankrekening : NL63RABO 0362 5053 81

Kamer van Koophandel (KvK) 76034771

RSIN / ANBI 824025787

*

Jeugdhonk voor zondagsschool en jeugdclubactiviteiten

Kogerstraat 16, Den Burg 

*

Dagelijks bestuur Kerkenraad

voorzitter  M.A. (Margriet) Tromp-de Boer  tel. 06 2263 9245

vicevoorzitter M. (Maarten) Roeper tel. 06 1827 0915

secretaris       P.M. (Nel) Bakker – Halfweeg  tel. 0222- 314278

boekhouder    H.J. (Herman) Boekel           tel 0222 – 313440

*

Koster (ook voor verhuur kerkruimten)

M.E. (Martina) Plaatsman-Neunzig                tel. 0222 – 318360

*

Ledenadministratie

A.L. (Anneloes) Visman – van Zoest tel. 0222 – 315670

*

Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen en de Broederkring op Texel

voorzitter   A.L. (Anneloes) Visman – van Zoest   tel 0222 – 315670

secretaris   M. (Mies) de Wilde –  Stuurman        tel. 0222 – 313213

penningmeester  T.C. (Tiny) Zuidewind – Koorn  tel. 0222 – 312360 

*

Zusterkring

voorzitter  A.L. (Anneloes) Visman – van Zoest   tel 0222 – 315670

secretaris  M. (Mies) de Wilde –  Stuurman        tel. 0222 – 313213

penningmeester M. (Marianne) Bonne           tel. 0222 – 310791

*

Broederkring

voorzitter          F.J. (Fer) Gieles             tel. 0222 – 313683

secretaris          D.C.H. (Dirk) Kievit        tel. 0222 – 312497

penningmeester J.S. (Hans) de Goede   tel 0222 – 329035 

*

Commissies ingesteld door de kerkenraad

Landcommissie –         voorzitter G.W. (George) Jimmink  tel 0222 – 310566

Financiële commissie – voorzitter G.W. (George) Jimmink  tel 0222 – 310566

Onderhoudcommissie – voorzitter D.C.H. (Dirk) Kievit         tel. 0222 – 312497

Ledencommissie –        voorzitter D.C.H. (Dirk) Kievit           tel 0222 – 312497

Archiefcommissie –       F.J. (Fer) Gieles                               tel. 0222 – 313683

PR commissie –            A.L. (Anneloes) Visman                  tel. 0222 – 315670