Op 15 maart bracht Jelle Waringa een bezoek aan onze gemeente om te vertellen over projecten in Tanzania van Wereldwerk en zending

7 februari broederkring met pastoor Age Kramer van de oudkatholieke kerk Den Helder. Ook de zusters waren uitgenodigd

adventmiddag 20 december 2022

Ledenvergadering 2022

20 oktober 2022

Op zondag 11 september 2022 bezochten we de dienst in de Vermaning op Wieringen

In de middag zijn we naar het museum Jan Lont geweest.

onze kerk buiten en binnen

Op 30 november vierden de zusters Sinterklaasfeest