Predikanten

Voorganger: ds. H. Marseille       Kogerstraat 17a     1791 EN  Den Burg    tel. 0222 – 365850

emailadres van onze predikant: marseille-huizing@kpnmail.nl 

Predikant in onze gemeente waren – soms waren er twee predikanten:

1814-1843    ds. H. Veenstra
1844-1879  ds. J. Huizinga 
1861- 1863 ds. A.W.  Huidekoper
1864-1868ds. J. Boetje
1868-1871C.J. Bakker
1871-1874ds. H. Koekebakker
1876-1890 ds. P.S. Bakels
1879-1884ds. S.F. van der Ploeg
1889- 1919ds. R.S.  Kuperus
1919-1925  ds. C.C. de Maar
1925-1939ds .A. Vis
1939-1942 ds. K.T. Gorter  
1941-1946  ds. J. Knot
1942-1946 ds. Th. v.d. Veer
1947-1953ds. T. van Veen
1951-1953 ds.  M.F. v.d. Velden-Bos
1954-1958ds. J.J.J. van Sluijs 
1955-1959  ds. T. v.d.  Zwaag
1958-1964ds. H. van Bilderbeek 
1960-1962 ds. G. Reinhold-Scheuerman
1964-1969ds. L. Koopmans
1963-1967  mej. G. van Zetten
1969-1978   ds. R.  Kuitse
1978-1984  ds. Hylkema
1984-1998 ds. L.D.G. Knipscheer
1999-2002 ds. L. (van Wijk-)Hoekstra
2003-2008 ds. C. Duinkerken-Visser
2008 –    ds. H. Marseille