Over ons

De Doopsgezinde Gemeente Texel is een levendige gemeente waar veel activiteiten worden ontplooid.

Er zijn:

  • ongeveer 100 leden en veel belangstellenden
  • 2 actieve zusterkringen met samen ongeveer 30 leden
  • een broederkring met 20 leden
  • een jeugdclub , ongeveer 5 leden
  • een bezoekgroep, waarvan de leden regelmatig oudere of zieke gemeenteleden bezoeken
  • jaarlijks bijbelcursussen.

Ook oecumenisch zijn de Doopsgezinden actief op Texel:

  • in de Texelse Raad van Kerken
  • in Raad voor het zomerwerk van de Texelse kerken
  •  in de interkerkelijke vrouwencontactgroep Texel die ’s zomers tijdens de folklorewoensdagen thee en koffie schenkt in de PKN-kerk in Den Burg voor een waterproject van de ‘Wilde Ganzen’.  Deze groep is al ruim 50 zomers actief.
  • In de Stichting Kerken en Minima Texel 

Het  kerkblad van de Doopsgezinden en PKN-gemeenten op Texel heet   ‘Tessels Kerkblad’.