Bijbelleesuur

Bijbelleesuur door Hans Marseille
We zijn nu begonnen met de Statenvertaling in een grote letter uitgave. Dat is ook interessant omdat er veel bijzondere woorden en uitdrukkingen in voorkomen. Per hoofdstuk geef ik één voorbeeld. Eerst schrijf ik een zinnetje uit de  Staten vertaling van 1618, en daaronder schuingedrukt dezelfde zin in de ‘Bijbel in Gewone Taal’ uit  2014.

Genesis Hoofdstuk 1 vers 2
En de Geest Gods zweefde op de wateren
er waaide een hevige wind over het water
Hoofdstuk 2 vers 23
Men zal haar Maninne heten
Ik noem haar ‘vrouw’
Hoofdstuk 3 vers 24
en stelde cherubim bij het oosten
zette engelen bij de ingang
Hoofdstuk 4 vers 5
Toen ontstak Kain en zijn gezicht verviel zeer
Toen werd Kain woedend en zijn ogen werden donker
Hoofdstuk 5
vers24
Henoch wandelde met God
Henoch had geleefd als een vriend van God