Kerkdienst

zondag 14 april 2024

aanvang 10.00 uur

ds. Hans Marseille

Liturgie:

Welkom en mededelingen
Beginlied 625 Groen ontluikt de aarde

Kaars aansteken, bemoedigingswoorden
Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht couplet 1 en 3

gebed
Lied 352 Jezus , meester alle dingen 352 couplet 1 , 2 en 6 , 7

Bijbellezing
Johannes 21 vers 1 t/m13

lied 644 Terwijl wij hem bewenen couplet 1, 2, 3, 4

Bijbellezing 1 koningen vers 3 t/m 18
(wordt als gedicht van Muus Jacobse voorgelezen) C     O     L     L     E     C     T     E
Lied 1000 Wij zagen hoe het spoor van God couplet 1 , 2, 5

overdenking en orgelspel

voorbeden
Lied 982 In de bloembol is de krokus couplet 1 en 3

Zegenbede
Lied 359

Slotwoord v Kerkenraadslid